Váš plán pre SM

SM je nepredvídateľná. Môžete byť ešte stále prekvapení a šokovaní z toho, že vám diagnostikovali SM. Môže byť hrozné myslieť na to, aký bude váš život s SM. A to je presne dôvod, prečo je čas prevziať zodpovednosť a vytvoriť si vlastný plán.

Zvládať SM a dobre žiť znamená čeliť rôznym veciam:

  • Samotné ochorenie a druh liečby, ktorý vám najlepšie pomôže ho zvládnuť.
  • Práca s rôznymi scenármi a možnosťami.
  • Rozhovor s vašou rodinou a včasné plánovanie  napr. práce, starostlivosti o dieťa, prázdnin, dovolenky a iné.
  • Rozhovor s lekárom alebo SM sestrou o tom, s čím sa pri SM stretli a ako sa najlepšie vyrovnať so svetlými a temnými stránkami (neistotami) sclerosis multiplex.
  • Nájdenie si času na vyhľadávanie rozličných organizácií a používanie akýchkoľvek dôveryhodných zdrojov informácií, ktoré vám môžu pomôcť.
  • Zaoberanie sa problémami v práci a rozhovor so šéfom alebo spoločnosťou v pravý čas.
  • Pohľad na vaše financie, výdavky a poplatky za zdravotnú starostlivosť.

Príprava, plánovanie a pozitivita

Toto všetko znamená, že čím lepšie plánujete, tým pripravenejší budete. Pri SM nemôžete predvídať všetko, ale je rozumné skúsiť plánovať dopredu a očakávať veci, ktoré by sa vo vašom živote mohli vyskytnúť.

Získajte preto čo najviac informácií o SM. Začnite s liečbou tak skoro, ako sa len dá, keďže to by mohla byť najlepšia šanca, ako spomaliť rozvoj a zredukovať ataky.

Zasväťte rodinu, priateľov a milovaných – oni chcú tiež pomôcť, tak pre nich nájdite spôsob, ako ich do zvládania vašej choroby zapojiť. Vytvorte si skutočnú podpornú sieť ľudí. Sústreďte sa na to, aby ste sa udržali zdravý, aby ste cvičili a správne sa stravovali. Plánujte si vašu budúcnosť.

Staré porekadlo „Poznanie je sila“ platí aj pri SM, a čím viac ste pripravený, tým ľahšie sa vám budú prekonávať  ťažkosti s SM.

Čo to pre mňa znamená:

  • Hoci je náročné všetko predvídať, plánuj toľko dopredu, koľko vládzeš.
  • Premýšľal si nad prácou, domovom, starostlivosťou o deti, výdavkami na zdravie a podpornými službami?
  • Pri SM je poznanie sila.
Share on facebook
Zdieľajte na Facebooku