Typy SM

U ľudí s SM sa zvyčajne prejavuje jeden zo štyroch priebehov ochorenia:

Relaps-remitujúca SM (RRSM)

Približne 85 % ľuďom s SM na začiatku diagnostikujú RRSM.

  Dochádza k jasne rozoznateľným atakom  vo forme zhoršenia neurologických funkcií (recidíva, relaps, atak), potom nasleduje čiastočné alebo úplné zlepšenie (zmiernenie, remisia), počas, ktorého nedochádza k ďalšiemu rozvoju choroby.
Relaps-remitujúca SM (RRSM)
Primárne progresívna SM (PPSM)

Približne u 10 % ľudí s SM na začiatku diagnostikujú primárne progresívnu SM.

  Dochádza k pomalému zhoršovaniu neurologických funkcií už od začiatku prejavov ochorenia, bez zreteľných relapsov a remisií. Rýchlosť postupu (progresie) ochorenia sa môže časom meniť s občasným obdobím bez zmien (plateu) alebo dočasným obdobím mierneho zlepšenia.
Primárne progresívna SM (PPSM)
Sekundárne progresívna SM (SPSM)

Predtým, než boli dostupné lieky modifikujúce toto ochorenie, dochádzalo u približne 50 % ľudí s RRSM do 10 rokov k rozvoju SPSM.

  U mnohých ľudí sa po úvodnej fáze RRSM rozvinie sekundárne progresívny priebeh ochorenia, pri ktorom sa ochorenie neustále zhoršuje, s alebo bez občasných vzplanutí, jemných zlepšení (remisií) alebo období bez zmeny.
Sekundárne progresívna SM (SPSM)
Progresívna relapsujúca SM (PRSM)

Približne u 5 % ľudí s SM diagnostikujú progresívnu recidivujúcu SM.

  Je charakteristická neustále sa zhoršujúcim priebehom ochorenia bez remisií, ale s občasnými jasnými relapsami (atakmi).
Progresívna relapsujúca SM (PRSM)

Typy SM

Čo je to klinicky izolovaný syndróm? Klinicky izolovaný syndróm – tiež známy ako CIS (angl. skratka) – predstavuje prvú klinickú príhodu spôsobenú poškodením myelínu, ktorá trvá aspoň 24 hodín. Človek môže mať napr. ťažkosti so zrakom a diagnostikuje sa u neho optická neuritída spôsobená jedinou léziou. U ľudí s CIS nie je možné diagnostikovať SM, pretože nespĺňajú dostatok kritérií a môže alebo nemusí u nich dôjsť k rozvoju samotnej SM. Niektorí ľudia, ktorí majú CIS, začnú liečbu okamžite, kým ostatní po komunikácii s neurológom liečbu nezačnú a čakajú. Každý prípad je rozdielny, a preto neexistuje správny či nesprávny postup.

Share on facebook
Zdieľajte na Facebooku