SM slovník

Druh bielych krviniek, ktoré hrajú veľkú úlohu v obrane organizmu pri chorobách.

K vzniku makulárneho edému dochádza vtedy, keď sa usadeniny tekutín a proteínov sústredia v oku na makule alebo pod makulou (žltá oblasť v strede sietnice) a spôsobia jej zhrubnutie a opuch. Výsledkom je, že centrálne videnie začína byť skreslené.

Izolujúca vrstva obaľujúca [no explanation]axón[/no explanation] (tiež známy ako nervové vlákno) nervovej bunky, ktorá chráni nervovú bunku a zvyšuje rýchlosť vedenia nervových signálov.

Relaps SM (tiež známy ako zhoršenie, atak, prudký návrat ochorenia) vyvoláva nové príznaky alebo zhoršenie starých príznakov. Relapsy môžu byť veľmi mierne alebo natoľko závažné, že narúšajú schopnosť postihnutého vykonávať práce v domácnosti aj v zamestnaní. Žiadne dva relapsy nie sú rovnaké, pričom sú príznaky u každého pacienta iné. Skutočný relaps je taký, že príznaky musia trvať aspoň 24 hodín a jeden atak musí byť od predchádzajúceho oddelený aspoň 30 dňami. Väčšina relapsov trvá od niekoľkých dní do niekoľkých týždňov alebo aj mesiacov.

Klinický priebeh SM, pre ktorý sú charakteristické jasne vymedzené relapsy s úplnou alebo čiastočnou nápravou, pričom ochorenie medzi atakmi neprogreduje (nezhoršuje sa).

Uveitída je zápal strednej vrstvy očnej gule (uvea, dúhovka), ale môže znamenať aj zápal vnútra očnej gule.

Všeobecné pomenovanie niekoľkých druhov krviniek, ktoré pomáhajú chrániť telo pred infekciami.

Je to ochorenie zapríčinené tým, že imunitný systém tela napáda jednotlivé časti vlastného tela. V prípade SM napáda imunitný systém centrálny nervový systém.

Nervové vlákna (výbežky nervových buniek), ktoré prenášajú správy medzi mozgovými bunkami a ostatnými časťami tela.

Terapia, ktorá spomaľuje postup ochorenia.

Pri SM sa zápal definuje ako poškodenie nervového tkaniva spôsobené vlastnými imunitnými bunkami tela napádajúcimi nervový systém.

Dovnútra svalu.

MRI je neinvazívny spôsob, ako nasnímkovať telo použitím magnetických a rádiových vĺn. MRI sa používa na zistenie zápalu v mozgu a mieche, aby tak pomohla posúdiť závažnosť a postup SM.

Špeciálne nervové bunky v centrálnom nervovom systéme, ktoré posielajú a prijímajú signály medzi sebou a ostatnými časťami tela.

Podkožný.

Druh mozgovej činnosti, ktorá reaguje na vizuálny stimul, ako napríklad rýchly záblesk baterkou. SM môže spomaliť rýchlosť VEP, preto ich lekári často merajú ako súčasť vyšetrení, ktoré pomáhajú stanoviť diagnózu SM.

Akákoľvek zmena srdcového rytmu, pri ktorej sa tep srdca spomaľuje pod 60 úderov za minútu.

Mozog, miecha a optické (zrakové) nervy.

Systém, ktorý telo využíva na ochranu pred chorobami a infekciami. Pri SM sa predpokladá, že nadmerne aktívny imunitný systém napáda telu vlastné bunky.

Druh očkovacej látky obsahujúcej „živý“ vírus, ktorý je schopný vyvolať imunitnú odpoveď. Keďže vakcína je „živá“, vírus, aj keď oslabený, môže vyvolať niektoré príznaky, pred ktorými vakcína chráni.

Share on facebook
Zdieľajte na Facebooku