Príčiny SM

Ešte stále vieme málo o tom, čo spúšťa rozvoj SM. Vieme, že toto ochorenie nemá jedinú príčinu. Na riziku ochorenia sa podieľajú  na jednej strane gény, na druhej strane určité faktory vonkajšieho prostredia.

Štúdie dokazujú, že rodičia, bratia a sestry a deti osôb s SM majú vyššiu pravdepodobnosť, že dostanú toto ochorenie. Vyšší výskyt SM v rodinách nám hovorí o určitej genetickej predispozícii na ochorenie. Neexistuje však jediný gén, ktorý SM zapríčiňuje.

Príčinou môžu byť aj niektoré faktory zo životného prostredia. Jedným z nich je bežný vírus s názvom Epstein-Barrov vírus alebo EBV. Je dôležité vedieť, že väčšina ľudí, ktorí sa infikujú EBV, zostanú zdraví. Zdá sa však, že existuje priame spojenie medzi SM a infekciou EBV vzhľadom na to, že 99 % ľudí s SM boli infikovaní EBV a EBV sa tiež  objavil v SM léziach v CNS.

Aj fajčenie môže byť rizikovým faktorom pri SM. Nedávna štúdia poukázala na to, že ľudia, ktorí fajčili, mali o 50 % vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich rozvinie SM oproti ľuďom, ktorí nikdy nefajčili. Aj staršie štúdie podobne hovoria o tom, že čím viac fajčíte, tým je u vás vyššie riziko rozvoja tejto choroby.

To, kde žijete, má tiež výrazný vplyv na pravdepodobnosť získania SM. Vo všeobecnosti platí, že čím ste ďalej od rovníka (s narastajúcou zemepisnou šírkou), tým je väčšie riziko, že sa u vás rozvinie ochorenie.  Nedávno sa zistilo, že nízka hladina vitamínu D v tele má súvis s rozvojom SM, čo potvrdzuje vplyv geografickej polohy.

Share on facebook
Zdieľajte na Facebooku