Po diagnóze

Ak vám práve diagnostikovali SM

Každá osoba s SM je unikátna, takže každý bude na oznámenie diagnózy reagovať odlišne. Pre mnohých je to obdobie plné otázok.  Hoci nie každá z týchto otázok bude mať odpoveď, váš neurológ a SM sestra sú výbornými zdrojmi vierohodných informácií, ktoré môžu pomôcť vysvetliť chorobu, dostupné možnosti liečby a možnosti a dostupnosť ďalšej podpory, ktorá by vám pomohla vyrovnať sa s príznakmi a cítiť sa čo najlepšie. Stanovenie diagnózy je aj časom, keď je potrebné povedať všetko o vás. Aby vám mohol váš ošetrovateľský tím zvoliť najvhodnejšiu terapiu, potrebuje o vás vedieť všetko –  vaše nádeje, obavy, čo vám prekáža a čo nie. Nasledujúci zoznam obsahuje niekoľko príkladov informácií, s ktorými by ste sa možno mali podeliť s tými, ktorí sa o vás starajú:

  • Váš každodenný život. Pomôžte lekárovi alebo sestre, ktorí sa o vás starajú,  dozvedieť sa viac o vašom každodennom živote – máte deti alebo iných členov rodiny, o ktorých sa staráte? Aké aktivity alebo záľuby sú pre vás dôležité? Často cestujete? Ste študent? Máte radi rutinu alebo je každý váš deň iný?
  • Váš pracovný život. Dĺžka vášho pracovného času, potreba cestovania alebo fyzické požiadavky vašej práce môžu výrazne ovplyvniť to, ktorý druh liečby je pre vás najvhodnejší.
  • Plánujete si založiť rodinu.  Ak si aj v súčasnosti neplánujete založiť rodinu, povedzte svojmu lekárovi, či o tom neuvažujete v najbližších rokoch – môže to mať vplyv na typ liečby, ktorú vám lekár odporučí.
  • Rodinná anamnéza alebo predchádzajúce zdravotné problémy. Je dôležité poskytnúť doktorovi prehľad predošlých alebo preexistujúcich zdravotných problémov a všeobecný výskyt ochorení vo vašej rodine.
  • Vaše plány. SM je dlhodobé ochorenie. Dnes je dostupných mnoho možností liečby a ďalšie sú vo vývoji. Váš lekár vám môže poradiť zvoliť si správny liečebný program. Preto je veľmi vhodné zdôrazniť, aké plány máte do budúcnosti, napríklad v rámci rodiny, kariéry, športu alebo iných udalostí. Na základe toho lekár vyhotoví plán, ktorý vám bude najviac vyhovovať.
Share on facebook
Zdieľajte na Facebooku