Organizácie SM

SM organizácie, ktoré vám môžu pomôcť

V rámci globálnej SM  komunity existuje niekoľko organizácií.

Multiple Sclerosis International Federation
http://www.msif.org
Mnoho informácií vrátane štatistík, rád a užitočných informácií o SM vo svete

Európska platforma pre sklerózu multiplex
http://www.emsp.org
Organizácia založená európskymi národnými spoločnosťami pre sklerózu multiplex na koordináciu činností pre SM na európskej úrovni. Dobrý zdroj informácií o najnovších vedeckých poznatkoch v oblasti výskum SM v Európe.

Slovenský zväz sclerosis multiplex
http://www.szsm.sk
Slovenský zväz sclerosis multiplex zastrešuje  Kluby SM  na celom Slovensku. Na tejto stránke nájdete informácie o ich činnosti a kontakty na kluby SM.

Združenie sclerosis multiplex Nádej
http://www.sclerosis-multiplex.sk
Informácie o Občianskom združení slovenských pacientov s diagnózou SM, ich aktivitách a podujatiach.


×


×


×


×


×

Share on facebook
Zdieľajte na Facebooku