Novinky o SM

Je dôležité byť informovaný o najnovších objavoch vo výskume a liečbe SM.

Sú tu pre vás nasledujúce materiály a zdroje, ktoré sú venované roztrúsenej skleróze a vzdelávaniu pacientov. Jednoducho kliknite na nasledujúce položky

Čo je sclerosis multiplex?

Akadémia pacienta- SM, 2/2019, vydavateľ MedMedia, s.r.o a OZ Slovenský pacient

Aké typy sclerosis multiplex poznáme?

Akadémia pacienta- SM, 2/2019, vydavateľ MedMedia, s.r.o a OZ Slovenský pacient

Súčasné možnosti liečby SM

Akadémia pacienta- SM, 2/2019, vydavateľ MedMedia, s.r.o a OZ Slovenský pacient

Sclerosis multiplex u detí a jej liečba

Akadémia pacienta- SM, 2/2019, vydavateľ MedMedia, s.r.o a OZ Slovenský pacient

Parametre posudzovania úspešnosti liečby sclerosis multiplex

Akadémia pacienta- SM, 2/2019, vydavateľ MedMedia, s.r.o a OZ Slovenský pacient

Pohľad imunológa na liečbu SM

MUDr. Alena Smiešková

Pohľad na SM a pomoc psychlóga

MUDr. Ján Grossmann

Spolupráca pri diagnóze SM s inými odborníkmi

Doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Význam skorého zahájenia liečby a adherencia k liečbe

MUDr. Miriam Fedičová

Atrofia mozgu v popredí záujmu

MUDr. Marianna Vitková, PhD.

Čo je dôležité sledovať počas liečby

MUDr. Darina Petrleničová, PhD.

Novinky v oblasti SM

Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová,PhD.

Úloha rádiológa v liečbe sclerosis multiplex

Akadémia pacienta- SM, 5/2018, vydavateľ MedMedia, s.r.o a OZ Slovenský pacient

Úloha imunológa v manažmente sclerosis multiplex

Akadémia pacienta- SM, 5/2018, vydavateľ MedMedia, s.r.o a OZ Slovenský pacient

Sclerosis multiplex a sexuálne dysfunkcie

Akadémia pacienta- SM, 5/2018, vydavateľ MedMedia, s.r.o a OZ Slovenský pacient

Diagnostika a liečba dysfunkcií dolných močových ciest u pacientov s roztrúsenou sklerózou

Akadémia pacienta- SM, 5/2018, vydavateľ MedMedia, s.r.o a OZ Slovenský pacient

Neuropsychiatrické symptómy sclerosis multiplex

Akadémia pacienta- SM, 5/2018, vydavateľ MedMedia, s.r.o a OZ Slovenský pacient

Dôležité parametre pri posudzovaní úspešnosti liečby sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2016, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Relapsy pri sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2016, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Progresia zneschopnenia u pacientov so sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2016, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou pri sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2016, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Čo vieme o vývoji mozgovej atrofie pri roztrúsenej skleróze?

Akadémia pacienta – SM, 1/2016, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Cesta ku kvalitnejšiemu životu so sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2015, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Sclerosis multiplex a stravovanie

Akadémia pacienta – SM, 1/2015, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Možnosti rehabilitácie u pacientov so sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2015, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Strečing a relaxácia

Akadémia pacienta – SM, 1/2015, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Možnosti liečby pri sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2014, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Očkovanie pacientov so sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2014, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Čo je Sclerosis Multiplex – roztrúsená skleróza?

Akadémia pacienta – SM, 1/2014, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Tehotenstvo a sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2014, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Liečba roztrúsenej sklerózy u detí a dospievajúcich

Akadémia pacienta – SM, 1/2014, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Share on facebook
Zdieľajte na Facebooku