Čo je SM

Sclerosis multiplex alebo SM je ochorenie centrálneho nervového systému. Centrálny nervový systém (CNS) tvorí mozog a miecha. Tie obsahujú špeciálny druh buniek nazývaných neuróny, ktoré prenášajú signály do celého tela. Signály prechádzajú nervovými vláknami nazývanými axóny, ktoré sú chránené izolačným plášťom z myelínu. Tieto signály zabezpečujú správne fungovanie celého organizmu  vrátane rovnováhy, koordinácie tela, zraku alebo pamäte….

SM sa niekedy nazýva autoimunitným ochorením. Dôvodom je, že pri SM imunitný systém mylne považuje vlastné telové tkanivo, v tomto prípade myelín, za „narušiteľa“ a následne proti nemu bojuje. Pri tomto „boji“ sa poškodzuje myelínový plášť okolo axónov, myelín zaniká (demyelinizácia). Spočiatku je telo schopné myelín zreparovať, po opakovaných poškodeniach sa však v mieste zápalu môžu vytvoriť polia zjazveného tkaniva nazývané tiež sklerotické plaky (lézie). Názov ochorenia sclerosis multiplex sa dá preložiť aj pojmom roztrúsená skleróza (po CNS roztrúsené sklerotické ložiská)

Ako SM postihuje CNS

Normálny zdravý neurón

Nervové vzruchy prechádzajú axónom pokrytým ochranným myelínovým plášťom.

Poškodený neurón

Poškodenie myelínu môže narušiť prechod signálov nervovými vláknami –  môže dôjsť k spomaleniu vedenia signálu, k jeho narušeniu, ku skratu alebo signál vláknom neprejde vôbec. Takto vznikajú príznaky SM. Príznaky sa líšia v závislosti od miesta poškodenia. Niekedy sa objavia a potom odznejú, inokedy môžu pretrvávať dlhšie, ale môžu byť aj trvalé.

Share on facebook
Zdieľajte na Facebooku