Na registráciu budete potrebovať PC kód, ktorý nájdete na krabičke perorálneho lieku spoločnosti Novartis na liečbu sclerosis multiplex. Opíšte ho, prosím, bez medzier.