Informácie pre sestry

UPOZORNENIE

Nasledujúce stránky sú určené výhradne pre odbornú verejnosť, t.j. osoby oprávnené predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky a osoby oprávnené vydávať lieky a zdravotnícke pomôcky. Kliknutím na odkaz „Pokračovať“ potvrdíte, že patríte k odbornej verejnosti. Ak odbornej verejnosti nepatríte, stránku opustíte kliknutím na tlačidlo „Zrušiť“.
Spoločnosť Novartis Slovakia, s.r.o nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne, zámerné alebo chybné potvrdenie príslušnosti k odbornej verejnosti.