FINGOLIMOD

Fingolimod  je indikovaný ako monoterapia modifikujúca ochorenie pri vysoko aktívnej relaps remitujúcej sclerosis multiplex u nasledujúcich skupín dospelých pacientov a pediatrických pacientov vo veku 10 rokov a starších:

  • Pacienti s vysoko aktívnym ochorením napriek podaniu úplného a primeraného cyklu aspoň jednej liečby modifikujúcej ochorenie

alebo

  • Pacienti s rýchlo sa vyvíjajúcou závažnou relaps-remitujúcou sclerosis multiplex, definovanou 2 alebo viacerými invalidizujúcimi relapsami počas jedného roka a s 1 alebo viacerými gadolíniom sa zvýrazňujúcimi léziami na MRI mozgu alebo významným zvýšením počtu T2-lézií v porovnaní s predchádzajúcim nedávnym MRI.

Súhrn charakteristických vlastností lieku

UPOZORNENIE

Nasledujúce stránky sú určené výhradne pre odbornú verejnosť, t.j. osoby oprávnené predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky a osoby oprávnené vydávať lieky a zdravotnícke pomôcky. Kliknutím na odkaz „Pokračovať“ potvrdíte, že patríte k odbornej verejnosti. Ak odbornej verejnosti nepatríte, stránku opustíte kliknutím na tlačidlo „Zrušiť“.
Spoločnosť Novartis Slovakia, s.r.o nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne, zámerné alebo chybné potvrdenie príslušnosti k odbornej verejnosti.