Lymfocyty

Druh bielych krviniek, ktoré hrajú veľkú úlohu v obrane organizmu pri chorobách.

Makulárny edém

K vzniku makulárneho edému dochádza vtedy, keď sa usadeniny tekutín a proteínov sústredia v oku na makule alebo pod makulou (žltá oblasť v strede sietnice) a spôsobia jej zhrubnutie a opuch. Výsledkom je, že centrálne videnie začína byť skreslené.

Myelín

Izolujúca vrstva obaľujúca [no explanation]axón[/no explanation] (tiež známy ako nervové vlákno) nervovej bunky, ktorá chráni nervovú bunku a zvyšuje rýchlosť vedenia nervových signálov.

Relaps

[no explanation]Relaps[/no explanation] SM (tiež známy ako zhoršenie, atak, prudký návrat ochorenia) vyvoláva nové príznaky alebo zhoršenie starých príznakov. [no explanation]Relapsy[/no explanation] môžu byť veľmi mierne alebo natoľko závažné, že narúšajú schopnosť postihnutého vykonávať práce v domácnosti aj v zamestnaní. Žiadne dva relapsy nie sú rovnaké, pričom sú príznaky u každého pacienta iné. Skutočný relaps je taký, že príznaky musia trvať aspoň 24 hodín a jeden atak musí byť od predchádzajúceho oddelený aspoň 30 dňami. Väčšina relapsov trvá od niekoľkých dní do niekoľkých týždňov alebo aj mesiacov.

Relaps-remitujúca SM (RRSM)

Klinický priebeh SM, pre ktorý sú charakteristické jasne vymedzené relapsy s úplnou alebo čiastočnou nápravou, pričom ochorenie medzi atakmi neprogreduje (nezhoršuje sa).

Uveitída

[no explanation]Uveitída[/no explanation] je zápal strednej vrstvy očnej gule (uvea, dúhovka), ale môže znamenať aj zápal vnútra očnej gule.

Biele krvinky

Všeobecné pomenovanie niekoľkých druhov krviniek, ktoré pomáhajú chrániť telo pred infekciami.

Autoimunitné ochorenie

Je to ochorenie zapríčinené tým, že imunitný systém tela napáda jednotlivé časti vlastného tela. V prípade SM napáda imunitný systém centrálny nervový systém.

Axóny

Nervové vlákna (výbežky nervových buniek), ktoré prenášajú správy medzi mozgovými bunkami a ostatnými časťami tela.

Chorobu modifikujúca terapia

Terapia, ktorá spomaľuje postup ochorenia.

Zápal

Pri SM sa zápal definuje ako poškodenie nervového tkaniva spôsobené vlastnými imunitnými bunkami tela napádajúcimi nervový systém.

Intramuskulárny

Dovnútra svalu.

MRI (Magnetická rezonancia)

[no explanation]MRI[/no explanation] je neinvazívny spôsob, ako nasnímkovať telo použitím magnetických a rádiových vĺn. MRI sa používa na zistenie zápalu v mozgu a mieche, aby tak pomohla posúdiť závažnosť a postup SM.

Neuróny

Špeciálne nervové bunky v centrálnom nervovom systéme, ktoré posielajú a prijímajú signály medzi sebou a ostatnými časťami tela.

Subkutánny

Podkožný.

Vizuálne evokovaný potenciál (VEP)

Druh mozgovej činnosti, ktorá reaguje na vizuálny stimul, ako napríklad rýchly záblesk baterkou. SM môže spomaliť rýchlosť VEP, preto ich lekári často merajú ako súčasť vyšetrení, ktoré pomáhajú stanoviť diagnózu SM.

Bradykardia

Akákoľvek zmena srdcového rytmu, pri ktorej sa tep srdca spomaľuje pod 60 úderov za minútu.

Centrálna nervová sústava (CNS)

Mozog, miecha a optické (zrakové) nervy.

Imunitný systém

Systém, ktorý telo využíva na ochranu pred chorobami a infekciami. Pri SM sa predpokladá, že nadmerne aktívny imunitný systém napáda telu vlastné bunky.

Oslabené živé vakcíny

Druh očkovacej látky obsahujúcej „živý“ vírus, ktorý je schopný vyvolať imunitnú odpoveď. Keďže vakcína je „živá“, vírus, aj keď oslabený, môže vyvolať niektoré príznaky, pred ktorými vakcína chráni.