[vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Lymfocyty” open=”false”]

Druh bielych krviniek, ktoré hrajú veľkú úlohu v obrane organizmu pri chorobách.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Makulárny edém” open=”false”]

K vzniku makulárneho edému dochádza vtedy, keď sa usadeniny tekutín a proteínov sústredia v oku na makule alebo pod makulou (žltá oblasť v strede sietnice) a spôsobia jej zhrubnutie a opuch. Výsledkom je, že centrálne videnie začína byť skreslené.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Myelín” open=”false”]

Izolujúca vrstva obaľujúca [no explanation]axón[/no explanation] (tiež známy ako nervové vlákno) nervovej bunky, ktorá chráni nervovú bunku a zvyšuje rýchlosť vedenia nervových signálov.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Relaps” open=”false”]

[no explanation]Relaps[/no explanation] SM (tiež známy ako zhoršenie, atak, prudký návrat ochorenia) vyvoláva nové príznaky alebo zhoršenie starých príznakov. [no explanation]Relapsy[/no explanation] môžu byť veľmi mierne alebo natoľko závažné, že narúšajú schopnosť postihnutého vykonávať práce v domácnosti aj v zamestnaní. Žiadne dva relapsy nie sú rovnaké, pričom sú príznaky u každého pacienta iné. Skutočný relaps je taký, že príznaky musia trvať aspoň 24 hodín a jeden atak musí byť od predchádzajúceho oddelený aspoň 30 dňami. Väčšina relapsov trvá od niekoľkých dní do niekoľkých týždňov alebo aj mesiacov.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Relaps-remitujúca SM (RRSM)” open=”false”]

Klinický priebeh SM, pre ktorý sú charakteristické jasne vymedzené relapsy s úplnou alebo čiastočnou nápravou, pričom ochorenie medzi atakmi neprogreduje (nezhoršuje sa).

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Uveitída” open=”false”]

[no explanation]Uveitída[/no explanation] je zápal strednej vrstvy očnej gule (uvea, dúhovka), ale môže znamenať aj zápal vnútra očnej gule.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Biele krvinky” open=”false”]

Všeobecné pomenovanie niekoľkých druhov krviniek, ktoré pomáhajú chrániť telo pred infekciami.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Autoimunitné ochorenie” open=”false”]

Je to ochorenie zapríčinené tým, že imunitný systém tela napáda jednotlivé časti vlastného tela. V prípade SM napáda imunitný systém centrálny nervový systém.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Axóny” open=”false”]

Nervové vlákna (výbežky nervových buniek), ktoré prenášajú správy medzi mozgovými bunkami a ostatnými časťami tela.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Chorobu modifikujúca terapia” open=”false”]

Terapia, ktorá spomaľuje postup ochorenia.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Zápal” open=”false”]

Pri SM sa zápal definuje ako poškodenie nervového tkaniva spôsobené vlastnými imunitnými bunkami tela napádajúcimi nervový systém.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Intramuskulárny” open=”false”]

Dovnútra svalu.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”MRI (Magnetická rezonancia)” open=”false”]

[no explanation]MRI[/no explanation] je neinvazívny spôsob, ako nasnímkovať telo použitím magnetických a rádiových vĺn. MRI sa používa na zistenie zápalu v mozgu a mieche, aby tak pomohla posúdiť závažnosť a postup SM.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Neuróny” open=”false”]

Špeciálne nervové bunky v centrálnom nervovom systéme, ktoré posielajú a prijímajú signály medzi sebou a ostatnými časťami tela.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Subkutánny” open=”false”]

Podkožný.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vizuálne evokovaný potenciál (VEP)” open=”false”]

Druh mozgovej činnosti, ktorá reaguje na vizuálny stimul, ako napríklad rýchly záblesk baterkou. SM môže spomaliť rýchlosť VEP, preto ich lekári často merajú ako súčasť vyšetrení, ktoré pomáhajú stanoviť diagnózu SM.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Bradykardia” open=”false”]

Akákoľvek zmena srdcového rytmu, pri ktorej sa tep srdca spomaľuje pod 60 úderov za minútu.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Centrálna nervová sústava (CNS)” open=”false”]

Mozog, miecha a optické (zrakové) nervy.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Imunitný systém” open=”false”]

Systém, ktorý telo využíva na ochranu pred chorobami a infekciami. Pri SM sa predpokladá, že nadmerne aktívny imunitný systém napáda telu vlastné bunky.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Oslabené živé vakcíny” open=”false”]

Druh očkovacej látky obsahujúcej „živý“ vírus, ktorý je schopný vyvolať imunitnú odpoveď. Keďže vakcína je „živá“, vírus, aj keď oslabený, môže vyvolať niektoré príznaky, pred ktorými vakcína chráni.

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]