[restrict userlevel="subscriber"]

Váš lekár vám predpísal GILENYU (fingolimod). V tejto sekcii nájdete informácie a podporu, ktoré môžete využiť, aby ste z liečby GILENYOU mali čo najväčší úžitok.

[/restrict]