Informácie o SM a pacientskych organizáciách

Linky v tejto časti odkazujú na organizácie združujúce pacientov s SM a stránky, na ktorých sa dozviete viac o SM.