Novinky o SM

Je dôležité byť informovaný o najnovších objavoch vo výskume a liečbe SM.

Sú tu pre vás nasledujúce materiály a zdroje, ktoré sú venované roztrúsenej skleróze a vzdelávaniu pacientov. Jednoducho kliknite na nasledujúce položky

Dôležité parametre pri posudzovaní úspešnosti liečby sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2016, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Relapsy pri sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2016, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Progresia zneschopnenia u pacientov so sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2016, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou pri sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2016, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Čo vieme o vývoji mozgovej atrofie pri roztrúsenej skleróze?

Akadémia pacienta – SM, 1/2016, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Cesta ku kvalitnejšiemu životu so sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2015, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Sclerosis multiplex a stravovanie

Akadémia pacienta – SM, 1/2015, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Možnosti rehabilitácie u pacientov so sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2015, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Strečing a relaxácia

Akadémia pacienta – SM, 1/2015, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Možnosti liečby pri sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2014, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Očkovanie pacientov so sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2014, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Čo je Sclerosis Multiplex – roztrúsená skleróza?

Akadémia pacienta – SM, 1/2014, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Tehotenstvo a sclerosis multiplex

Akadémia pacienta – SM, 1/2014, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient

Liečba roztrúsenej sklerózy u detí a dospievajúcich

Akadémia pacienta – SM, 1/2014, vydavateľ MedMedia, s.r.o. a OZ Slovenský pacient